سلام بر همگي واي من دوباره به نت وصل شدم خيلي خوشحالم در طول اين مدت كه نفيسه عزيز از وبلاگم نگهداري كرد ازش خيلي ممنونم به همين زودي ها دوباره مي نويسم و خيلي خوشحالم

/ 3 نظر / 17 بازدید
سرباز هخامنشي

سلام هموطن خوبم ... روز تولد ديگران را به خاطر بسپار حداقل سالي يکبار طلوع خورشيد را تماشا کن براي فردايت برنامه ريزي کن همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش برای کارهای کوچک دیگران ارزش قائل باش از عبارت ( متشکرم ) زياد استفاده کن نواختن يک آلت موسيقي را ياد بگير زير دوش آب براي خودت آواز بخوان اگر مجبور شدي با کسي درگير شوي اولين ضربه را بزن، محکم هم بزن براي هر مناسبت کوچکي جشن بگير اجناسي که بچه ها مي فروشند را بخر هميشه در حال آموختن باش آنچه ميداني به ديگران بياموز روز تولدت يک درخت بکار دوستان جديد پيدا کن ، اما قديميها را از ياد مبر ار مکانهاي مختلف عکس بگير راز دار باش فرصت لذت بردن از خوشيهايت را به بعد موکول مکن به ديگران متکي مباش هيچ وفت در مورد رژيم غذاييت با کسي صحبت نکن اشتباهاتت را بپذير بدان که تمام اخباري را که مي شنوي درست نيست بعد از تنبيه بچه هايت آنها را در آغوش بگير و نوازش کن گاهي

پیام اهورائی اشوزرتـشـت در گاتـها به شکل معجزه آسایی در میان نیایشها ، سروده ها ، تفسیرها و مطالب گرانبهای اوستا که به وسیله موبدان دین برای درک مردمان زمانه گردآوری و حفظ میشد چون گوهری گرانمایه و نگینی بی بدیل پس از هزاران سال رهبری کار آمد اندیشه ، مذهب و شکوه شاهنشـاهی مقتدر ایرانـی در جهان با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب بسیار در هجوم دیوسیرتان و انیران از آسیب زمانه و گزند بدخواهان و بدکنشان در امان ماندو بی گزند پهنه اندیشه و زمان را شکافت و بدست ما رسیدو همچنان آوای دل انگیزش در جان جهـان جاری وجاودان واندیشه پر شکوه یکتـا پرستی ایرانیان پاینده و پایدار است و با یک جهان بینی منطقی وروشن و با یک فلسفه قوی و پویا در اوج اقتدار بر بلندای اندیشه بشریت به نظاره جهـان و مردمان آن نشسته و تحسین اندیشمندان را برانگیخته و جان و روح حقیقت جویان را مجذوب خویش ساخته و زمینه را برای یک زندگی خوش ،سالم و پر از آسایش برای مردمان در کنار پرستش اهورا مزدا و احترام به آفریده های سودمند اهورائی فراهم آورده است .