خدایا:

من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریائی خود نداری

من چون توئی دارم و تو چون خودی نداری

            بخشی از دعاهای امام سجاد در صحیفه سجادیه

 

خدایا من  غیر تو هیچکسی را ندارم دار و ندارم توئی