اين دفعه ميخوام راجع به يه دوست بنويسم دوستي كه واقعا دوست واقعي هستش الان حدود 3 سال هست باهاش آشنا شدم دوستي كه هميشه همراهم بوده دوستي كه هميشه منا راهنمائي كرده دوستي كه در مواقع دلتنگي و ناراحتي كنارم بوده و هميشه به داشتنش افتخار ميكنم شايد من دوست خوبي براش نبودم و نيستم ولي اون واقعا يه دوست هستش هميشه به اين فكر كردم كه چي بهش بگم فقط ميتونم بهش بگم كه دوستش دارم تا ابد و هيچ دوستی نمي تونه جاي اونا تو قلبم بگيره يه دوست واقعي كه هميشه همراهمه هميشه بهم اميدواري مي ده من مديون اون هستم فقط تنها ميتونم بگم دوستش دارم و براش از صميم قلبم آرزوي خوشبختي و سعادت ميكنم دوست هاي خوب خيلي كم هستند پس قدرشون را بدونيم دست هايم را بگير و با لبخند هايت وجودم را آب كن با مهرباني هايت  غم هايم را بزدا و با قلب صميمي ات به من اميد بده اي بهترينم دوستت دارم اين گل های زيبا تقديم تو باد ای بهترين دوست هرچند لياقت تو بيش از اين هاست

The FTD®  Premium Long Stemmed Red Rose Bouquet          I Love You Red Roses