سلام بر همگي واي من دوباره به نت وصل شدم خيلي خوشحالم در طول اين مدت كه نفيسه عزيز از وبلاگم نگهداري كرد ازش خيلي ممنونم به همين زودي ها دوباره مي نويسم و خيلي خوشحالم