سلام

امروز 28 دی هست یه روز عزیز یه روز که خیلی دوسش دارم و همیشه منتظر این روز بودم

اره امروز 28 دی سالروز تولد گلم هست کسی که همه وجودمه و خیلی دوسش دارم با این اوضاع و احوالی که پیش اومده نمی تونه حرف دلش را بزنه مثل سابق دلش را نادید گرفتن و لهش کردن اما من با تمام وجودم دوسش دارم و از صمیم قلب بهش میگم تولدت مبارک گلم خیلی دوستت دارم هرچند که بهم میگی این کلمه را بهت نگم ولی دوستت دارم بیشتر از گذشته و هیچکسی نمی تونه جای تو را توی قلبم بگیره عزیز تولدت مبارک همیشه دوست داشتی بهت بگم عزیز دوستت دارم عزیز تولدت مبارک و خدا پشت و پناهت