من تنها. من تنها     من از تو تا ابد دور    من و درد حرفاي زور  
منم اون دلي كه پاك شد                   واسه تو يه سينه چاك شد
دلي كه چشات اونو روند                   عشقي كه اسير شب موند
حالا اينجا منو گيتار                          كلبه عاشقي غم بار
فكر وذهنم ديدن تو                         يا تو شب رسيدن تو
شب وديدي تا به حالا ؟                   از ستاره پره اينجا
ماه وگيتار وستاره                            شب فقط تو رو نداره
نمي تونم باشم اينجا                       مي زارم ميرم از اينجا
من تو رو مي خوام نه ماهو               نه ستاره هاي راهو
يه ورق كاغذ و گيتار                        بغضاي شكسته بسيار
ميرم اونجا كه شبي نيست              دل اسير نيست و تبي نيست
شب ومي سپارم به فردا                   ديگه مي مونم همونجا...